Maria Paula

Tomie Ohtake, Hebe Camargo, Janio de Freitas e Cartas para Dilma